Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/m/c/u3973/public_html/myweb.php on line 65
Regulácia 1/4hod. maxima
Vitajte! Dnes je 18.4.2024

Regulácia 1/4hod. maxima


Riadiaci systém spotreby elektrickej energie podľa 1/4 hodinového maxima MCT 1202

Je určený na sledovanie, riadenie a vyhodnotenie odberu el. energie. Nasadenie systému umožňuje dohodnúť nižšiu hodnotu technického maxima a dosiahnuť nižšiu hodnotu nameraného (dohodnutého) 1/4 hodinového maxima, optimalizovať odberový diagram. Vyhodnotením nameraných údajov získate prehľad o stave Vašej elektroenergetickej sústavy. Systém je vhodný pre odberateľov zaradených v sadzbách B3 až B12.


Základné vlastnosti systému:

•snímanie odberu energie z fakturačného elektromera,
•sledovanie tarifných signálov,
•aické vypínanie a zapínanie siedmich nezávislých okruhov,
•1x svetelná a 1x zvuková signalizácia,
•blokovanie vypínania štyroch okruhov pomocou logických vstupov,
•špeciálne vypínacie moduly,
•zobrazenie nameraných údajov na LCD displeji,
•možnosť spracovania nameraných dát na nadriadenom počítači (PC).

Ekonomický prínos:

Úspory dosiahnete: znížením technického maxima, znížením nameraného maxima a využitím informácií získaných z merania. Vo väčšine prípadov je návratnosť investícií vložených do systému kratšia ako jeden rok.

 Stiahnuť manuál | Späť
©2005 by MCT s.r.o. | powered by phprs