Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/m/c/u3973/public_html/myweb.php on line 65
MCT s.r.o.
Vitajte! Dnes je 28.5.2024

Zobrazovacie panely


Zobrazovacie panely dodávané našou spoločnosťou sú vyrábané na zákazku podľa požiadaviek zákazníka. Konštrukčne sa však skladajú z typizovaných dielov, čo urýchľuje vývoj a realizáciu panela.

Pri konštrukcii sa ako zobrazovače používajú matice vysokosvietivých LED, matice elektromechanicky preklápaných odrazných terčíkov, a elektromechanické sedemsegmentové displeje.

vysokosvietivé LED Matice vysokosvietivých LED

Svietivosť diód, ktoré sa v paneloch používajú, umožňuje ich použitie v interiéri a exteriéri. LED môžu byť rôznych farieb, podľa želania zákazníka. Displeje sa zostavujú z modulov 10x16 LED o rozmeroch 100x160mm (riadkovo orientované displeje) alebo 16x16 LED o rozmeroch 160x160mm (graficky orientované displeje). Moduly je možné k sebe prikladať natesno (bez medzier) a tak vytvárať zobrazovacie plochy prakticky ľubovoľných rozmerov. Pri riadkových displejoch umožňuje firmvér rotovať text v riadku (z prava do ľava) dvoma rýchlosťami, zasúvať text zhora a zdola, používať rôzne druhy písma, používať blikajúci text, prípadne ďalšie efekty naprogramované podľa želania zákazníka.

elektromechanické terčíky Matice elektromechanických odrazných terčíkov

Tieto displeje je výhodné použiť v aplikáciách, v ktorých sa zobrazuje statický obraz, ktorý sa príliš často nemení. Vyrábajú sa v žltej alebo bielej farbe. Majú vynikajúcu čitateľnosť na priamom slnečnom svetle a pre veľmi malé energetické nároky sú výhodné pri batériovom napájaní. Nami používané terčíky majú priemer 15mm a displeje sa zostavujú z modulov 14x14 bodov (210x210mm). Moduly je tiež možné k sebe prikladať natesno (bez medzier) a tak vytvárať zobrazovacie plochy prakticky ľubovoľných rozmerov.

elektromechanické sedemsegmentovky Displeje z elektromechanických sedemsegmentoviek

Optické a energetické vlastnosti sú rovnaké ako pri elektromechanických terčíkoch. Vyrábajú sa v žltej alebo bielej farbe. Používajú sa na zobrazovanie číselných údajov. Veľkosť číslic sa pohybuje v rozsahu 105 až 585mm.

V paneloch môžu byť jednotlivé druhy zobrazovačov kombinované. Panely môžu obsahovať hodiny reálneho času aicky nastavované prostredníctvom DCF alebo GPS a dajú sa k nim pripojiť najrôznejšie snímače. S okolím môžu komunikovať prostredníctvom RS 232, RS485, ethernetu, GSM, ...Príklady realizácií

panel zobrazujúci stav výroby

Panel zobrazujúci stav výroby. Je pripojený k informačnému systému cez sieť ethernet.

panel zobrazujúci stav výroby

Panel zobrazujúci stav výroby. Je pripojený k optickým snímačom na výrobných linkách.

panel s pohyblivým textom a dvoma teplotami

Panel s informačným riadkom s bežiacim textom a dvoma teplotami. Je pripojený do siete ethernet.


panel s meraním teploty vzduchu a cesty

Panel zobrazujúci teplotu vzduchu a cesty. Teploty sú merané pripojenými elektronickými teplomermi.

panel s meraním teploty vzduchu a cesty

Panel zobrazujúci teplotu vzduchu a cesty. Teploty sú merané pripojenými elektronickými teplomermi.©2005 by MCT s.r.o. | powered by phprs