Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/m/c/u3973/public_html/myweb.php on line 65
MCT s.r.o.
Vitajte! Dnes je 18.4.2024

Rádiové modemy


Rádiové modemy MCT 16xx sa používajú na bezdrôtový prenos dvojstavových signálov na vzdialenosť 50-100m v zastavaných priestoroch a do 300m pri priamej viditeľnosti a minimálnom elektromagnetickom rušení.
Využívajú nízkovýkonové rádiové moduly Aurel s výkonom do 10 mW, ktoré pracujú v pásme 433 MHz.
Nastavenie modulov umožňuje súčasnú prevádzku max. 8 vysielačov v spoločnom vysielacom priestore.

Dodávame tieto typy:
MCT 1601 - vysielač s jedným galvanicky oddeleným vstupom so vstupným napätím 230VAC.
MCT 1602 - prijímač s jedným výstupom s prepínacím kontaktom relé.
MCT 1603 - vysielač s jedným galvanicky oddeleným vstupom so vstupným napätím 24VAC/DC.
MCT 1604 - prijímač s dvomi výstupmi s prepínacím kontaktom relé.
MCT 1605 - vysielač s ôsmimi galvanicky oddelenými vstupmi so vstupným napätím 24VAC/DC.
MCT 1606 - prijímač s tromi výstupmi s prepínacím kontaktom relé.
MCT 1609 - prijímač s ôsmimi výstupmi s prepínacím kontaktom relé.
MCT 1610 - vysielač s ôsmimi galvanicky oddelenými vstupmi so vstupným napätím 230VAC.
  viac...

Oddeľovače elektromera


Oddeľovač slúži na galvanické oddelenie troch signálov vysielacieho elektromera od riadiaceho systému, prípadne iného zariadenia využívajúceho impulzy z vysielacieho elektromera. Izolačná pevnosť vstup/výstup je 2,5 kV. Vyrábajú sa dva typy podľa pracovného napätia elektromera. Typ MCT 0211 pre napätie 3x230/400V a typ MCT 0210 pre napätie 3x58/100V. Napájacie napätie galvanicky oddelených výstupov je 12V až 24V.
  viac...

Regulácia 1/4hod. maxima


Riadiaci systém spotreby elektrickej energie podľa 1/4 hodinového maxima MCT 1202

Je určený na sledovanie, riadenie a vyhodnotenie odberu el. energie. Nasadenie systému umožňuje dohodnúť nižšiu hodnotu technického maxima a dosiahnuť nižšiu hodnotu nameraného (dohodnutého) 1/4 hodinového maxima, optimalizovať odberový diagram. Vyhodnotením nameraných údajov získate prehľad o stave Vašej elektroenergetickej sústavy. Systém je vhodný pre odberateľov zaradených v sadzbách B3 až B12.
  viac...

©2005 by MCT s.r.o. | powered by phprs